Blog

Vietnamesiske nettverk står bak illegal handel med truede arter i et urovekkende omfang.

Vietnam har raskt blitt et globalt knutepunkt for ulovlig handel med truede arter. Til tross for den voksende krisen har landets regjering unnlatt å reagere på en hensiktsmessig måte. Fra 17-28 august avholdes det 18. møte i CITES  (CoP18). Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter i Genève, i Sveits. Før møtet har environmental investigation… Continue reading Vietnamesiske nettverk står bak illegal handel med truede arter i et urovekkende omfang.

Hvem, hva og hvordan jobber og finansieres en anti tyv jakt enhet i Zimbabwe

Etter avtale med Myles McCallum fra Charlton McCullum Safaris, gjengir vi her hovedpunktene i DAPU (dande anti poching unit) årsberetning for 2018. DAPU hadde et godt år i 2018. De hadde en god start, som blei avløst av en roligere andre periode (en det de er vant med) før de fulgte opp med en sterk… Continue reading Hvem, hva og hvordan jobber og finansieres en anti tyv jakt enhet i Zimbabwe

GPS-prosjektet i Brattefjell-Vindeggen

19. mars 2019 ble fire simler merket i Brattefjell-Vindeggen. Tre med satellittsender og en med GSM-sender (og kamera). Selve merkingen skjedde, som vanlig, med helikopter. I tillegg var det med bakkemannskap for rekognosering og støtte underveis. Gjennom vinteren har de merkede dyrene blitt fulgt opp ukentlig, for å sjekke at de påmonterte halsbåndene ikke volder… Continue reading GPS-prosjektet i Brattefjell-Vindeggen

Hva skjer med kjøttet på en trofe’jakt?

Den vanligste misforståelsen på #bantrophyhunt innlegg på sosiale medier , er at trofe' jakt og kjøtt ikke kan forenes, og at kjøttet fra trofe' jakter kastes fordi jegeren kun er interessert i geviret eller skinnet. Det er ikke bare ikke jegere som kjøper denne løgnen, men også jegere. Vi leser til stadighet innlegg på sosiale… Continue reading Hva skjer med kjøttet på en trofe’jakt?